Tijdschriften Nederlands

nederlandstalige tijdschriften

22 titels tijdschriften Nederlands

politiek, reclame, gebeurtenissen, sport, oorlog en roddel

223 nummers, 17.400 pagina's aan lectuur nu beschikbaar

afkomstige uit België en Nederland

klik op de cover voor een overzicht van alle nummers die nu verkrijgbaar zijn

minstens nog 65 te verwachten nieuwe nummers voor eind 2023

Het overzicht van de tijdschriften Nederlands dat wij aanbieden komt overeen met wat er in die tijd aan populaire tijdschriften op de Vlaamse markt was. Vlaanderen was in de jaren vijftig, zestig, en zeventig een journalistieke grootmacht. Vergeleken met de ons omringende taalgemeenschappen had Vlaanderen verhoudingsgewijs een bijzonder groot aanbod aan titels met een zeer hoog verschijningsaanbod. De journalistieke kwaliteit en de variatie aan onderwerpen waren zeer behoorlijk. In tegenstelling tot de kranten was de wereld van de populaire tijdschriften vrij van politieke of ethische beïnvloeding. Op die manier krijg je anno 2021 een zeer juist beeld van hoe de wereld er, zeker in de naoorlogse jaren moet uitgezien hebben. En greep uit de thema’s vindt je in de nieuwsbrieven die wij jou hier aanbieden. 
Je kan deze gedigitaliseerde bladen hier bekomen. Zij zijn gebundeld op een usb-stick samen met vooral Franstalige tijdschriften en in mindere mate Duitstalige en Engelstalige tijdschriften.
Het …
is een origineel kado;
leert je hoe de wereld er toen uitzag en dat is heel verschillend;
is, als je leraar geschiedenis of maatschappijleer bent, een onuitputtelijke bron van informatie en duiding;
opent een wereld vol van nostalgie;
is heel ontspannend en grappig als tussendoor-lectuur;
is een bron voor retro creativiteit zowel op gebied van decoratie als op gebied van visuele media;
is ideaal voor reminiscentie in bejaardenzorg;