Foto van de maand

De foto van de maand

Een onverwachte foto

Ik was aan het grasduinen in het magazine ‘Rijk der vrouw’ en ik belandde op deze pagina. De foto vond ik vrij origineel niet in het minst doordat het heel wat vragen opriep. Waar komen zij vandaan? Waarom neemt het kind de leiding? Wat heeft het te maken met handelsinformatie?
Toen ik de tekst las werd alles nog raadselachtiger; gaat het hier over een kind dat aan zijn lot dreigt overgelatente worden …
Het verhaal dat aan de foto verbonden was ging nog verder, twee bladzijden,… Uiteindelijk kon ik achterhalen waarover deze foto/tekst handelde, en het was helemaal niet wat ik verwachtte.
Rara, waarover gaat deze foto annex tekst?

publciteit voor een bank