natuur en techniek

‘natuur en techniek’ is een Nederlands wetenschappelijk tijdschrift. Het werd in 1931 opgericht door uitgeverij Elsevier. De inhoud betrof wetenschappen in de meest brede zin, gaande van het beheren van natuurreservaten via de nieuwste geneesmethodes voor deze of gene ziekte tot een onderzoek naar het gebruik van zonnepanelen en andere alternatieve energiebronnen. De artikels zijn meestal toegankelijk voor een geïnteresseerd publiek, echter daar waar het onderwerp een niche segment van de wetenschap betreft is enige veldkennis wel aangewezen. Elk nummer biedt vrij mooi maar vooral technisch, degelijk fotomateriaal.

Natuur en techniek is een wetenschappelijk tijdschrift. De artikels in Natuur en techniek zijn doorgaans toegankelijk met slechts een beperkte, maar niettemin brede, kennisbasis. Wat Natuur en techniek op deze site zo bijzonder maakt is dat de kennisverwerving van toen zoveel jaren later afgetoetst kunnen worden. De diversiteit van het aanbod is zeer groot namelijk : brief aan de club van Rome over ‘de mensheid op een kruispunt’ | interferon, basis voor een therapie van virusziekten | feronomen signaalstoffen bij insecten | stikstof en zuurstof in metalen | ocean engineering, hydrodynamische grondlagen en laboratoriumonderzoek | het onststaan van wolken en neerslag |  kernenergie op aarde | tsunamis alles verwoestende vloedgolven | genetische variaties bouwstenen voor de evolutie | chemicaliën in ons voedsel | de magnetosfeer | het verdwijnen van het tropische regenwoud | de waddenzee getijden en getijstromen | niet destructief vliegtuigonderzoek | de invloeden van verontreinigingen op het oceanisch milieu | bio energetica | cholera | hoe cellen delen | tropische cyclonen | antibiotica geneesmiddelen voor mens en dier | Midden paleolithische vondsten | toepassingen van computers | de toekomst van de bemande ruimtevaart | hijsen of heffen | de chemische bestrijding van de tsetsevlieg |ioniserende straling en het menselijk genoom.