Knack

Knack is een iconisch Vlaams weekblad dat in 1971 het licht zag. Knack behandelt vooral het politieke, economische en maatschappelijke verloop van België en in uitbreiding van de wereld. De artikels getuigen van een diepgaande analyse maar blijven toegankelijk voor een breed maar geïnteresseerd publiek. Daarnaast is er plaats voor cultuur, mode, decoratie, architectuur, geneeskunde, pedagogie, …, zij het dat deze onderwerpen vaak gedelegeerd worden aan de ‘dochtertijdschriften’, Weekend-Knack en Focus-Knack.

verwacht in 2025

verwacht in 2025

verwacht in 2025

verwacht in 2025

Knack is magazine dat het sociaal economische en het politieke in zijn artikels op de voorgrond plaatst. De inhoud is zeer toegankelijk maar niettemin heel analytisch en kritisch. Zo gaan de artikels over  dit is Martens VI niet | het gedrum rond Etienne Davignon | Op Europese vleugels – een artikel over airbus en Sabena | Een fabriek vol stil verdriet – over de teloorgang van de staalindustrie | een artikel over het goud van de nazi’s | een artikel over hoe de Nederlanders naar de Vlamingen  kijken | de zaligverklaring van Broeder Isidoor | een interview met Ernest Mandel over de economische crisis | een artikel over de Libanese president Amin Gemayel die een ontmoeting heeft met zijn Syrische collega Assad | een interview met Rauf Denktash de president van het Turkse deel van Cyprus | de patroon van de vredesbeweging | Heroïne in de staatswinkel – over drugbestrijding | de pastelkleurige wereld van Françoise Sagan | bekoorlijke lingerie | er komt geen socialisme in ons land zonder een sterke christelijke pijler | Zeebrugge, een stoet van dode plannen | stations zijn niet alleen voor treinen | en toch is kernenergie veilig.  Het magazine had ook enkele vaste rubrieken over cultuur, toneel, film, jeugd, nieuwigheden op de markt, televisie, sport, gastronomie en denksport.