ons Land

Ons land is een Vlaams tijdschrift dat voor het eerst verscheen in 1919.  Het blad bleef gedurende 52 jaar als familietijdschrift een voorname plaats in de uitgeverswereld innemen. Het onderging in al die jaren ook af en toe een facelift. In 1973 ging het blad op in het andere grote Vlaamse familieblad, Panorama. Gedurende een aantal jaren werd de benaming ‘ons land’ in de titel van Panorama opgenomen. Maar algauw verdween ook deze laatste verwijzing.

De inhoud van Ons Land wordt bepaald door drie assen: maatschappij, cultuur en sport. Niet zelden had het blad oog voor de verborgen en soms wel grappige kantjes van het leven. De toegankelijkheid van het blad is ook zeer groot niet in het minst door de talrijke illustratieve foto’s. Een blad vol nostalgie, ideaal voor de hipster.

Ons land is een tijdschrift dat handelt over wat er in Vlaanderen afspeelt, met genoeg aandacht voor de BV’s van toen. Daarnaast was er ook plaats voor de internationale gebeurtenissen alsook de internationale politiek. Ons land had ook een aantal rubrieken over film, koken, cultuur, sport en een uitgebreide rubriek over allerlei nieuwtjes die een zeer duidelijk beeld van de leefwereld van toen weergeeft.  De artikels in ons land gaan over Roger Vadim die in Rome woont, geneeskunde in 1968, carnaval , over Goya, body painting, de maquillage van filmsterren, een journalistiek reisverslag van de bezette Westelijke Jordaan, een Braziliaanse moeder van 32 kinderen, een artikel over elektrische auto‘s, voetbal en bobby Charlton, barones de Massy, indonesië de nieuwe zorgenhoek van de wereld, over helderziendheid, Fernandel en Don Camillo, op zoeke naar nieuwe vormen van muziek waarbij een elektronisch ensemble de rol van het orkest overneemt, de uitvinder van de asfaltweg, de zus van Pandit Nehru, over Lenin, het  huis Osterrieth te Antwerpen, bij Hassan te Rabat een reisverslag, voetbal in ons land  benfica en Santos, prinses Paola en Prins Albert hebben een baby … prins Filip.