Panorama

‘Panorama’ is een Vlaams tijdschrift dat in 1957 door de Tijdschriften Uitgevers Maatschappij werd opgericht. In de zestiger en zeventiger jaren groeide het magazine van een bescheiden weekblad uit tot een vrij populair blad. 
Het blad zelf werd almaar omvangrijker en probeerde in zijn artikels de (gewone) man achter bepaalde voorvallen in de kijker te zetten. Soms flirtte het daarbij met het sensationele (vooral bij de betiteling van de artikels); niettemin waren  de artikels meestal van een zeer behoorlijke journalistieke kwaliteit. In het begin van de jaren zeventig nam Panorama het andere bekende tijdschrift ‘Ons land’ over. De titel van deze laatste werd dan ook voor enkele jaren de ondertitel voor het blad. 
Begin de jaren negentig kwam er een nieuwe fusie met het weekblad ‘de Post’; waarna het blad de ‘Nieuwe Panorama’ ging heten. In 1998 werd de uitgave stopgezet; echter uitgeverij De Vrije Pers nam dat jaar de draad weer op en hield het nieuwe blad ‘P-magazine’ onder de doopvont.

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

verwacht in 2025

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

verwacht in 2025

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

Panorama was een Vlaams tijdschrift dat zich vooral populair maatschappelijk profileert zonder echter ooit te vervallen in roddel, en sterrenverering. Integendeel, vaak zijn de artikels maatschappij kritisch en zetten ze je aan tot nadenken. In Panorama vind je artikels over : nooit te oude om te fietsen, een discours voor de fiets, werk voor eigen rekening, een  idee om de tewerkstelling te hervormen,  op antiek staat geen naam, ik schop ze eruit of het relaas van een asociaal persoon, papa moet zitten, over vaders die een gevangenisstraf moeten uitzitten, de naweeën van de Baudrin-affaire, gokoorlog België-Nederland, de vos moet dood, over het uitsterven van de vos in België, George C. Wallace wil de volgende president van Amerika worden, het volgen van een verkiezingscampagne, sterven voor het beloofde land, atletiek en Karel Lismont, de Heilige machine een kritische kijk op de kerk, een Belg die zich Hollander voelt, snurk je maar niet dood, een artikel over iemand die tweedekkers verzamelt, de vrouw van zes miljoen, een reportage over ongevallen thuis, de supermarkt van het geloof, medische proeven op dieren, de ezelsbrug over de bouw en de onmiddellijke afbraak van een brug …  je merkt het er is in het magazine Panorama voor elke wat wils.