Schweizer Illustrierte is een Duitstalig Zwitsers weekblad dat sinds 1911 tot op heden verschijnt. Vanzelfsprekend heeft het blad sindsdien wel een aantal gedaantewisselingen ondergaan.
Daar waar de inhoud aanvankelijk sterk politiek bepaald was, wijzigde deze inhoud naderhand ten voordele van het lichtere genre zoals de situatie van Tsjechoslowakije, een volksfeest, het gebruik van alcohol bij het besturen van een voertuig, Lenin na zoveel jaren, de situatie in Ierland, … Ook dit blad is zeer lijvig en bevat bijzonder veel foto’s. 

pakket 1 / meteen leverbaar