Münchner Illustrierte

Mûnchner Illustrierte werd in 1950 opgericht maar fusioneerde begin jaren zestig met een aantal andere zuid-Duitse tijdschriften.
Dit blad behandelt zeer veel maatschappelijke thema’s waarin de mens een centrale rol speelt zoals hoe mensen omgaan met een hete zomer, het leven als matroos op een gevechtsschip, een koninklijk volkshuwelijk, de situatie in de Sovjetunie, …
Een blad met vrij veel foto’s en van een normale omvang. 

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar

pakket 1 / meteen leverbaar