Zeldzame vintage tijdschriften

Onder deze rubriek plaatsen wij een aantal bladen en documenten die op z’n minst zeldzame vintage tijdschriften  kunnen genoemd worden. Het gaat om documenten die uitgebreid getuigen over een bepaalde gebeurtenis in het verleden. Het is mogelijk dat het document dat hier is ondergebracht, een bijzondere uitgave is van een bestaand tijdschrift en dat u, om de reguliere uitgaves te raadplegen, moet kijken onder de rubriek Engelstalig, Nederlandstalig of Franstalig op deze website. (bijvoorbeeld ‘Soir Illustré’) Het is ook mogelijk dat alle nummers van een bepaalde titel ondergebracht werden bij zeldzame vintage tijdschriften omdat het tijdschrift zelf verbonden was aan één welbepaalde gebeurtenis. (bijvoorbeeld ‘Signaal’ wat een Nationaal Socialistisch tijdschrift was); en er zijn tenslotte éénmalige uitgaves verbonden aan een bepaald evenement. (bijvoorbeeld het programmaboekje van de Wereldtentoonstelling van 1935 te Brussel)

Zo onderscheiden wij bij de zeldzame vintage tijdschriften de volgende thema’s  … (let wel; deze thema’s worden in de komende maanden, jaren zeer zeker uitgebreid net zoals het aantal documenten per thema vanzelfsprekend.

  • Het voormalige Belgisch Congo;
  • De wereldtentoonstelling van 1935 te Brussel;
  • Katholieke, al dan niet politiek dominante tijdschriften;
  • oorlogstijdschriften (WOII) (onder de rubriek Franstalige tijdschriften vind je onder de titel ‘Patriote Illustré’ heel wat nummers die over de oorlog raporteren.);
  • Kortstondige naoorlogse uitgaves;
  • bladen over het Belgische Koningshuis;
  • andere

pakket 1 / meteen leverbaar

Dit blad is een bijzondere uitgave van het tijdschrift ‘Soir Illustré’ die handelt over het dagdagelijkse leven enerzijds en de positie die het land en de plaatselijke (Belgische) autoriteiten innamen ten aanzien van de gealieerden tijdens de tweede werldoorlog anderzijds; en dit op economisch, militair en logistiek vlak. Je komt bijvoorbeeld te weten hoe Groot-Brittanië zijn greep op de Beglische kolonie verstevigt en nog veel meer.

Een van de zeldzame vintage tijdschriften met heel veel foto’s en heel veel verassende wetenswaardigheden.

pakket 1 / meteen leverbaar

Deze uitgave is geen tijdschrift maar eerder een brochure over het universitair onderwijs in Belgisch Congo dat dateert van na 1958.

Er wordt vrij diepgaand uitgewijd over alles aangaande het universitaire onderwijs, zoals de aangeboden leergangen, de gebouwen, de uitrusting, de studenten en hun verblijf, de geschiedenis, de universitaire opdracht, de samenwerkingsakkoorden alsook de organisaties in de marge zoals ziekenhuizen,  onderbouwd met heel wat statistieken en versierd met tamelijk veel afbeeldingen. Boeiend leesvoer uit een andere tijd en een andere ‘planeet’

pakket 1 / meteen leverbaar

Deze brochure werd uitgebracht ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1958 te Brussel. Het is het boekje van het paviljoen Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi en handelt over landbouw, veeteelt, bossen en visserij in dit land. Het is een vrij lijvige brochure opgesteld in het Nederlands en het Frans met veel afbeeldingen van enkel de tentoonstelling dus geen foto’s uit Congo zelf. Iedereen die interesse heeft voor landbouw en/of onze voormalige kolonie en de zienswijze van de blanke westerse man en vrouw  van toen hierop, vindt hier zijn gading. Eén van de zeldzame vintage tijdschriften met heel wat impact.

pakket 1 / meteen leverbaar

Een betonnen monster in een bijna ongerepte streek.
Dit is één van de zeldzame vintage tijdschriften dat een bouwkundig verslag  is met zeer veel technische data, gaande van de plaats analyse via de verschillende etappes van de bouw tot de ingebruikname. Deze uitgave is versierd met vrij veel foto’s zowel technisch als situationeel.

pakket 1 / meteen leverbaar

Deze uitgave van 1928 was wel degelijk een maandblad. De inhoud handelt over Belgisch Congo maar belicht het leven van de koloniaal. Als er gesproken wordt over de inheemse bevolking dan is het door de ogen van de blanke vrouw of man. Zo heeft de lezer zicht op de riante villa’s, het leven van de gevangenen, de omgang met apen, de natuur, de mijnbouw, de bevolking, en de scheepvaart.

Het boekje bevat zeer veel foto’s die aanstekelijk zijn voor de verbeelding.

pakket 1 / meteen leverbaar

Dit is het programmaboekje van de wereldtentoonstelling van 1935 te Brussel.
Het boekje bevat alles wat een programmaboekje hoort te bevatten, prijzen, een plan van de site, de voorzieningen, de voordracht van de organisatoren en het koningspaar, de voorstelling van de stand van elk deelnemend land alsook een hoofdstuk over ‘Oud Brussel’ dé toenmalige attractie.
De laatste pagina is een buitengewone foto van de Heyzel die eerder uit de toekomst afkomstig lijkt te zijn.

pakket 1 / meteen leverbaar

Dit blad is geen programmaboekje maar een periodiek die bestemd was om de geïnteresseerde (burger) op de hoogte te houden van de werkzaamheden voor de wereldtentoonstelling. Aldus vindt men er een voorlopig plan van de tentoonstelling, tarieven, foto’s en beschrijvingen van de verschillende bouwwerven, afbeeldingen van de maquettes van de stands van de andere landen, bijzondere foto’s van ‘Oud Brussel’, en nog zoveel meer in terug.

pakket 1 / meteen leverbaar

Op de wereldtentoonstelling van 1935 te Brussel was de stand en het aandeel van de Clerus vrij overheersend; ten bewijze de afbeelding op de voorpagina, een gebouw dat effectief een plaats kreeg op de wereldtentoonstelling. In dit boekje verneem je hoe de bouw- en andere werkzaamheden verliepen. Zeer veel, soms grappige, foto’s geven een goed beeld van de omvang van de bouwwerken.

pakket 1 / meteen leverbaar

Dit is een lijfblad van de katholieke kerk met een uitgesproken (internationale) politieke inslag ten nadele van de spirituele beslommeringen, met bijzonder weinig afbeeldingen, één van de zeldzame vintage tijdschriften.

Zo kom je hun mening te weten over ontwapening in 1921, het Weense Hof, de Limburg, een statistische analyse van de echtscheidingen in de Verenigde Staten, een portret van Mussolini en een pleidooi voor de vrouw als intellectuele medewerkster van de man. Aan te raden lectuur als je je wenkbrauwen wil fronsen.

pakket 1 / meteen leverbaar

Voor inleiding zie vorig nummer.
In dit nummer:
… een verslag van het toneelstuk ‘de misantroop’ van Molière, het fenomeen tweetaligheid in België, de dictatuur in Mexico, het anti-semitisme, de Belgische neutraliteit in 1887, de iconografie, de toestand in de Verenigde Staten en Rusland, alsook buitengewoon grappige publiciteitsadvertenties waaronder ook enkele voor wapens.

pakket 1 / meteen leverbaar

Rex is een katholiek blad met een zeer spirituele inhoud, dit nummer staat in het teken van kerstmis. 
Je vindt er teksten over het kerstmis vieren in verschillende landen, gedichten, bezinningsteksten, verhalen, een reportage met zeer mooie foto’s over Bethlehem van voor 1935, stichtende kerstverhalen, een verhaal over François Villon, een heiligenverhaal over Don Bosco, nog een stukje geschiedenis, en kerstliedjes en een kinderhoekje met spelletjes; een boeiende kijk in het spirituele hart van de mens uit 1935.

pakket 1 / meteen leverbaar

Signaal is een lijvig oorlogstijdschrift uit de tweede wereldoorlog dat zeer expliciet nationaal socialistisch geïnspireerd was; het is m.a.w. pure nazi propaganda. 75 jaar nadien is het wel leerrijk en fascinerend om achter de linies te kijken. Het is één van de zeldzame vintage tijdschriften waarin je ontdekt …
een verslag over de Amerikaanse krijgsgevangenen in Duitsland, een analyse van enkele grootsteden, de dreiging van een derde wereldoorlog, Kroatië geschiedenis en bevolking, behandeling van gewonden, de jeugd in Frankrijk, technische tewerkstelling voor vrouwen, de werkelijkheid in Amerika, …

pakket 1 / meteen leverbaar

Signaal is een lijvig oorlogstijdschrift uit de tweede wereldoorlog dat zeer expliciet nationaal socialistisch geïnspireerd was; het is m.a.w. pure nazi propaganda. 75 jaar nadien is het wel leerrijk en fascinerend om achter de linies te kijken. Je ontdekt er …

de doelen van het bombardement van Groot, -Brittannië, de landbouwsituatie in Europa, een reportage over een eskader, verheerlijking van de Duitse Generaals, een maatschappelijke experiment met een fiets-auto ongeval, een artikel over skiën, een artikel over het circus, een psychologische studie over jongens, en nog veel meer; versierd met zeer veel foto’s.

pakket 1 / meteen leverbaar

Dit is een tijdschrift dat na de tweede wereldoorlog de communicatie tussen de Verenigde Staten en Europa wou versterken. Derhalve, vind je er artikels die handelen over beider aangelegenheden. Het tijdschrift werd in Brussel uitgegeven.
In dit nummer werd er vrij veel aandacht besteed aan ontwikkeling op gebied van atoomwapens, maar ook werd er geschreven over de situatie in Tanger, de Duitse kater, de Duits-Russische overeenkomst en een terugkijk op de organisatie van de weerstand. Het is een tijdschrift met tamelijk veel, maar vooral unieke illustraties.

pakket 1 / meteen leverbaar

The Standard is een oorlogstijdschrift van tijdens de tweede wereldoorlog dat uitging van de geallieerden en in England uitgegeven werd. De inhoud behelst voor het grootste gedeelte een verslaggeving van de oorlog en het oprukken van de geallieerden; daarnaast ging de aandacht naar algemene onderwerpen zoals films, mode, hobby enz.

In dit nummer gaat het over de bevrijding van Nederland (Walcheren), films in Mexico,  het gebruik van vlammenwerpers in de oorlog, het vioolbouwen en toneel en film.

Zeer veel foto’s waaronder ook enkele sexy foto’s uit de oorlogsjaren.

pakket 1 / meteen leverbaar

Voor de beschrijving van het tijdschrift verwijzen naar bovenstaand nummer. The Standard zijn zeldzame vintage tijdschriften over de tweede wereldoorlog.

In dit nummer Piloten vliegen over de Noordpoolcirkel, G.I.Joe, kunstonderwijs voor Amerikanen, transportschepen voor de geallieerde troepen.

pakket 1 / meteen leverbaar

Voor de beschrijving van het tijdschrift verwijzen naar bovenstaand nummer.

In dit nummer een uitgebreid artikel over de terugkomst van de R.M.R.S. de strijdkrachten uit Quebec, project 152, internationale rugby, de naoorlogse moeilijkheden van brandstoftekort in Duitsland, en een artikel over de training van parachutisten.

pakket 1 / meteen leverbaar

Luchtvaart in Beeld is en tijdschrift dat handelt over vliegtuigen ongeacht de origine. Gezien de wereldoorlog is veel van de inhoud toegespitst op de toestellen voor oorlogsvoering.
De artikels hebben het over de prestaties en technische eigenschappen van de vliegtuigen. 
Zo onderscheiden we vliegtuigen voor sport en toerisme, voorstelling van de BLOHM & VOSS WICKING B.V. 222, vooruitgang in de luchtvaart, de Messerschmitt 323, beroemde piloten, zweefvliegtuigen en  aero-modelbouw.

pakket 1 / meteen leverbaar

Illustrated is een oorlogsmagazine. Het tijdschrift verslaat in grote lijnen het verloop van de oorlog vooral voor wat de Engelse Strijdkrachten betreft. In elk nummer staan veel vaak bijzonder mooie foto’s.

In dit nummer vind je artikels over de bombardementen op Berlijn door de RAF, over kindjes in een ziekenhuis, over Schotse doedelzakspelers, een artikel over de helden vs de landverraders, een artikel over de strijd van de RAF tegen Malaria en een uitgebreid relaas over pottenbakken.

pakket 1 / meteen leverbaar

In dit nummer wordt er uitgeweid over een heropvoedingsproject voor nazi’s in Zweden (deradicalisatie avant la lettre), de ontmoeting van Britse soldaten en Belgische meisjes in Brussel, chirurgische ingrepen in een kerk, het leven zoals het is in Hollywood, een conferentie van het Gemenebest, Lauritz Melchior en een schattige hond-kat reportage; en opnieuw zeer mooie foto’s.

pakket 1 / meteen leverbaar

Dit nummer van illustrated is helemaal gewijd aan de bevrijding van Frankrijk met zeer veel mooie en unieke foto’s en uitgebreide gedetailleerde informatie. Onder meer van de landing van de geallieerden in Frankrijk.

pakket 1 / meteen leverbaar

‘ABC’ was een vlaams weekblad dat verscheen tussen 1932 en 1975. Tijdens de tweede wereldoorlog werd de uitgave opgeschort, echter van af de eerste dagen van de bevrijding bracht het tijdschrift vrij grondig verslag uit over de oorlogsgebeurtenissen. In elk nummer vind je heel wat foto’s over de oorlog op het terrein zelf.

In dit nummer vindt je informatie over de gruwel in de gevangenis van Sint-Gillis, de verwoesting van het Vlaamse zeestrand, de tragedie van de elektriciteitscentrale van Merksem en Amerikaanse snel-woningbouw.

pakket 1 / meteen leverbaar

In dit nummer; de bevrijding van de Kempen, een reporter reist mee met een Poolse divisie bij de bevrijding van Vlaanderen, de eerste geallieerde luchtlandingsdivisie in actie, ode aan de soldaten van het Rode Leger, na de bevrijding de overblijfselen van vier jaar bezetting.

pakket 1 / meteen leverbaar

In dit nummer; een terugblik op de Duitse nederlaag tijdens de eerste wereldoorlog, een fotoreportage over het oprukken van de geallieerden, de bevrijding van Tsjechoslowakije, de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en een artikel over de dood van acteur Leslie Howard.

pakket 1 / meteen leverbaar

In dit nummer; ode aan ‘de helden van de zee’, de bombardementen op Londen en het leed dat dit met zich meebracht, de Siegfried-lijn die onder druk komt te staan.

pakket 1 / meteen leverbaar

Picture Post was een fotojournalistiek  tijdschrift dat van 1938 tot 1957 verscheen. Picture Post werd snel een toonaangevend tijdschrift dat met de meest gerenommeerde fotografen werkte.

Dit nummer is voor het grootste deel gewijd aan een tijdsverslag van de oversteek van de Rijn, de bevrijding van Mons, de feestelijkheden in Londen, een artikel over de geschiedenis van het koor.

pakket 1 / meteen leverbaar

Envoy was een tijdschrift uitgegeven door ‘His Majesty’s Stationary’ in Londen. Het doelpubliek waren de Vlamingen op het vaste land die op de hoogte dienden gehouden te worden over het verloop van de strijd van de geallieerden. De naam ‘Envoy’ betekent dan ook ambassadeur of gezant.

Dit nummer gaat over de opleiding van Belgische soldaten, Belgen in de strijd, Big Ben in Londen, Mary Kingsley, de Londense politie, een geheim document over de proeven met raketten in 1932 in Duitsland,  groene dorpen, goedkoop autorijden.

pakket 1 / meteen leverbaar

Voor de algemene beschrijving van dit blad zie hierboven. In dit nummer wordt naast de niet-oorlog onderwerpen enkel maar zeer uitgebreid de oorlog met Japan belicht. Ook in dit nummer bijzonder spectaculaire foto’s.

Zo wordt er onder meer uitgeweid over de opmars van de geallieerden in Birma en op Borneo, de gevechten in Rangoon, de zware averij van het schip de ‘Franklin’, Belgische matrozen in opleiding, verkiezingen in Groot-Brittannië, film Caesar en Cleopatra, kinderen in de nasleep van de oorlog en mode en hoeden.

pakket 1 / meteen leverbaar

Voor de algemene beschrijving van dit blad zie hierboven.
In dit nummer wordt er vrij uitgebreid uitgewijd over het verloop van de parlementaire activiteiten tijdens de oorlog, een stuk over de werking van Scotland Yard en het overleg vakbonden / werkgevers. Daarnaast is er ook plaats voor toneel, de jeugdbewegingen in Groot-Brittannië, de personenbelasting van voor de oorlog, de ‘jungle oorlog’ van Amerika en een reportage over het dorpsleven in England.
Verder zijn er ook nog de vaste rubrieken van cultuur, sport en lezersbrieven.

pakket 1 / meteen leverbaar

Star Weekly is een Canadees blad dat over zeer algemene thema’s afkomstig van over de hele wereld, berichtte. Voor een aantal nummers ging dat natuurlijk deels over de oorlog in Europa en in de Stille Oceaan. 
In dit nummer het leven van Hitler en zijn entourage in de privé sfeer, chechako honden opleiden, indianen in de Verenigde Staten, hoedenmode, Agora konijnen en mantelpakken, het rijke leven van insecten, de filmindustrie in Mexico, vrouwelijke fakirs, mensen uit de Filipijnen, …

pakket 1 / meteen leverbaar

Star Weekly is een Canadees blad dat over zeer algemene thema’s afkomstig van over de hele wereld, berichtte. Voor een aantal nummers ging dat natuurlijk deels over de oorlog in Europa en in de Stille Oceaan.
De artikels in dit nummer gaan over de Mongoolse afstammelingen van Genghis Khan, tijgerjacht in Tajikstan, krokodillenjacht op de Amazone, beren temmen, jeugd en volwassenen in Mexico, mooie vrouwen uit Hollywood, schoonheidsspecialisten in de zoo en een prachtige foto van Hedy Lamarr.

pakket 1 / meteen leverbaar

Dit blad richtte zich naar de lezers van Noord-Frankrijk en de Walen in de aangrenzende streken. Het is een blad vol met korte nieuwtjes met een stevig roddelgehalte; je zal hier dus zelden een uitgebreide reportage vinden.

In dit nummer vind je artikels over Fransen ontdekken England, de ontmoeting van enkele bekenden die in Lille en Douais op bezoek kwamen, voetbal, prinses Josephine Charlotte, Jean Bart een stukje geschiedenis over Duinkerke en over de nieuwste mode.

pakket 1 / meteen leverbaar

‘Weekend’ is een ‘vreemd’ naoorlogs tijdschrift.  Er  worden naast informatieve artikels, opinies, die vaak tegen de stroom ingaan, uitgediept. Het is een tijdschrift die de lezer van toen aan het denken wil zetten, en die dat soms op een brutale manier doet. Het voorpagina-artikel doet misschien vermoeden dat het racistisch zou zijn; toch is het niet zo al zal de lezer van nu wel even moeten slikken bij sommige passages. Daarnaast staat het blad vol met opmerkelijke weetjes en nieuwtjes bijvoorbeeld over een Frans onderzoek dat tot de vaststelling kwam dat het menselijk lichaam steeds duurder wordt. Een blad dat leest als een trein.

pakket 1 / meteen leverbaar

Dit is een speciale uitgave van het Franse tijdschrift ‘L’illustration’. Het hele nummer gaat over de dood van de Belgische Koning Albert I en de troonsbestijging van zijn opvolger Leopold III.
Een deel handelt over de omstandigheden van zijn overlijden, een ander deel over de persoon van Albert I, alsook zijn koningschap.  Daarnaast een uitgebreid verslag van de begrafenis te Brussel.
In een tweede deel wordt de troonsbestijging en de eedaflegging van Leopold III behandeld.
Naast heel wat tekst staan er heel veel foto’s in deze speciale uitgave.

pakket 1 / meteen leverbaar

Net zoals in de speciale uitgave van ‘L’illustration’ handelt deze speciale uitgave van ‘Le Soir Illustré’ helemaal over het overlijden van Koning Albert I en de troonsbestijging van Leopold III; weliswaar met andere foto’s en een afwijkende benadering.

Er wordt echter niet ingegaan op de omstandigheden van overlijden van Koning Albert maar wel over het leven van de overleden vorst.

De troonsbestijging komt uitgebreid aan bod. Ook hier zijn er bijzonder veel foto’s van het gebeuren.

pakket 1 / meteen leverbaar

De speciale uitgave van het blad ‘Pim Illustré’ handelt op twee bladzijden na,  eveneens uitsluitend over de dood van koning Albert I en de troonsbestijging van Leopold III. 
Met dit verschil dat dit blad er een fotoboek van gemaakt heeft met louter een korte verklaring bij elke foto.
Er wordt niet uitgeweid over de omstandigheden van zijn overlijden, noch over het leven van de overleden vorst.
In dit blad wordt er eerst ingegaan op de troonsbestijging van de nieuwe vorst, en pas daarna komt de begrafenis aan bod.

pakket 1 / meteen leverbaar

Dit speciale nummer is op enkele pagina’s na volledig gewijd aan de aankomst in België van prinses Astrid en het weerzien met
Koning Leopold III. Vervolgens is er een uitvoerig relaas van het huwelijk van de vorst en de prinses.
Het volgende hoofdstuk is een verslag van de Belgische Koninklijke familie die in Zweden op bezoek is bij het hof aldaar.
Tenslotte wordt met enkele mooie foto’s ingegaan op de blijde intocht in Antwerpen.
Ook in dit nummer zeer veel mooie en unieke foto’s.

pakket 1 / meteen leverbaar

Dit is geen speciale editie van Noir et Blanc, maar doordat het onderwerp op de cover voor de Belgische bevolking de omvang van een uitzonderlijke gebeurtenis heeft, plaatsen wij dit nummer onder deze rubriek. Naast vanzelfsprekend, de ‘amoureuze’ aangelegenheden van de Koning besteed dit nummer aandacht aan Anna Stadler, vrouwen als een rem op de carrière van kampioenen, bijengif als geneesmiddel, Jean de Bethencourt als ontdekkingsreiziger, madame de Barry en over de badpakken mode.

pakket 1 / meteen leverbaar

En speciale ‘breaking news’ editie van Paris Match over de spanningen en de op komst zijnde oproer in Algiers. Deze uitgave is vrij beperkt wegens de snelheid waarop moest gereageerd worden. De foto’s zijn veelvuldig en sprekend.
In een regulier nummer van Paris Match dat je terug kan vinden onder de rubriek Franstalige tijdschriften, kan je een uitgebreid relaas over deze feiten lezen.

pakket 1 / meteen leverbaar

Een speciale editie van Paris Match in het kader van het bezoek van de Franse president de Gaulle aan Londen, waar hij met de nodige egards ontvangen werd door Koningin Elizabeth.

Deze extra editie is niet erg lijvig en bestaat bijna uitsluitend uit foto’s, die dan wel erg mooi zijn. Eén van de bijzondere zeldzame vintage tijdschriften.

pakket 1 / meteen leverbaar

Le blé qui lève was een tijdschrift dat verscheen tussen 1910 en 1936. Het doelpubliek waren de universiteitsstudenten en die van Leuven in het bijzonder.
Het was geen studentenblad maar een volwaardig tijdschrift dat uitgegeven werd door de Katholieke hiërarchie. In die zin is de inhoud zeer belangwekkend; het geeft ons een inzicht in heel wat aspecten van het studentenleven gedurende het interbellum.

pakket 1 / meteen leverbaar

Le blé qui lève was een tijdschrift dat verscheen tussen 1910 en 1936. Het doelpubliek waren de universiteitsstudenten en die van Leuven in het bijzonder.

Dit nummer is het tweede van dit blad.

pakket 1 / meteen leverbaar

Het lijfblad van ‘La fédération des femmes Catholiques Belges’ was een uiterst conservatief blad die vooral berichtte over de koninklijke familie en het katholieke leven in België.
De vrouw werd op de voorgrond geplaatste, maar weliswaar niet op een manier die de vrouwenbeweging tot juichen zou aanzetten.
Het blad werd opgericht in 1919 en verscheen maandelijks.

pakket 1 / meteen leverbaar

In dit nummer gaat het vooral over het overlijden van Koning Albert I. 
Ook de troonopvolging door Leopold III wordt eveneens behandeld.
Voor het overrige vindt u de gewone rubrieken zoals koken en mode terug.

pakket 1 / meteen leverbaar

In dit nummer gaat het vooral over de oprichting van zomerkampen door leden van de koninklijke familie; een ode aan koningin Elisabeth; over moderne gebruiksvoorwerpen in de keuken en over katten.

pakket 1 / meteen leverbaar

In dit nummer gaat het vooral over Paus Pius XI, over Henri Ghéon, over de zonde ijdelheid, over de zorg van jonge kinderen, de heiligverklaring van Bernadette en het beheer van het huishouden

verwacht in 2025

zeldzame vintage tijdschriften tijdschrift signaal tweede wereldoorlog zeeslag vliegende forten dijon marseille

verwacht in 2025

verwacht in 2025

zeldzame vintage tijdschriften tweede wereldoorlog kaukasus finse officieren politie woestijn ballet

verwacht in 2025

verwacht in 2025

zeldzame vintage tijdschriften tweede wereldoorlog de soldaag katin oorlogsdoel revolutie copernicus vlaanderen

verwacht in 2025

verwacht in 2025

tweede wereldoorlog infanterie japanners china oorlog professor florence

verwacht in 2025

verwacht in 2025

zeldzame vintage tijdschriften tijdschrift illustrated tweede wereldoorlog landing in normanidë frankrijk hoeden windsor show

verwacht in 2025

verwacht in 2025

tweede wereldoorlog britse diplomatie magie kerstmis atoomwapens

verwacht in 2025

verwacht in 2025

tijdschrift illustrated tweede wereldoorlog detective school operatie skinny hond conferentie noorwegen

verwacht in 2025

verwacht in 2025

tijdschrift envoy tweede wereldoorlog groot londen vrouwen in politiek afrika birma zweefvliegen canada

verwacht in 2025

verwacht in 2025

tijdschrift envoy tweede wereldoorlog vliegtuig berlijn japan belgische restaurants in londen schepen

verwacht in 2025

verwacht in 2025

tijdschrift picture post tweede wereldoorlog japan amerika gevangenen overwinning atoombom

verwacht in 2025

verwacht in 2025

tijdschrift picture post tweede wereldoorlog frankrijk tanks polen vulkaan cider

verwacht in 2025

verwacht in 2025

tijdschrift look tweede wereldoorlog mussolini medische opleiding wandtapijt tijger simone signoret

verwacht in 2025

verwacht in 2025

tijdschrift luchtvaart in beeld tweede wereldoorlog toerisme piloten micromotoren modelbouwen

verwacht in 2025

verwacht in 2025

tijdschrift luchtvaart in beeld tweede wereldoorlog sportvliegtuig onderstel vliegtuig van morgen zweefvliegen

verwacht in 2025

verwacht in 2025

tijdschrift erverybody's tweede wereldoorlog terugkomst soldaten verlichting luxemberg

verwacht in 2025

verwacht in 2025

tijdschrift the standard tweede wereldoorlog soldaat japan golf rodeo canada

verwacht in 2025