Semaine du Monde

‘Semaine du Monde’ is een naoorlogs tijdschrift dat niet meer bestaat.
De inhoud spitste zich toe op enerzijds sterren al dan niet van adel, en in uitbreiding elke mens die in het oog springt door wat hij of zij doet of  wat hem of haar overkomt zoals een snelwandelwedstrijd Straatsburg-Parijs, een gratis maaltijd voor elke inwoner van San Fortunato, Radio Colombelles, le miracle du mime, …