Life

Life is een Amerikaans tijdschrift dat in 1936 opgericht werd. Het tanende succes maakte dat het blad in 1972 een stille dood stierf.
De inhoud werd vooral maatschappelijk, politiek en economisch bepaald. De stijl was zeer toegankelijk voor een breed publiek niet in het minst door de veelvuldige afbeeldingen.

pakket 1 / meteen leverbaar