Film Magazine

Film Magazine was een Duits tijdschrift dat de wereld van de film in al zijn facetten belichtte. Het overgrote aandeel werd echter ingenomen
door de Amerikaanse film. 
Zowel de opnames van een bepaalde film, de voorstelling van een acteur, als de introductie van nieuwe films komen in dit blad aan bod.

pakket 1 / meteen leverbaar