Verhalen uit het verleden

Een kroon voor Prins Filip

Dit is een artikel over Koning Filip van België, toen nog heel wat jonger en prins. In heel wat tijdschriften op deze website vindt je artikels over prins Filip en in uitbreiding de hele Belgische Koninklijke familie alsook over de buitenlandse monarchen en hun verwanten.
In dit artikel gaat het over Prins Filip van België die in dei tijd steeds meer voorbestemd leek te worden om Koning van België te worden.

Als je graag in oude tijdschriften snuffelt, en artikels over Koninklijke families leest, bezoek ons op onze website, en klik op het icoontje.

prins Filip van België
prins Filip van België
Koning Filip van België als tiener
Koning Filip van België en prins Laurent en prinses Delphine
Koning Filip van België met broers en zussen te paard

Vervolg …
Koning Filip van België heeft wel een veelbewogen kindertijd achter de rug, en zeker vanaf het ogenblik dat hij bijna zeker ooit de troon zou bestijgen. 
Hij is de oudste zoon van koning Albert II en koningin Paola. Hij heeft 1 broer, prins Laurent van België en twee zussen, prinses Astrid van België en prinses Delphine van Saksen-Coburg. Zijn ouders zijn Albert II van België en Paolo Ruffo di Calabria. Hij is in 1999 gehuwd met Mathilde d’Udekem d’Acoz en heeft vier kinderen Elisabeth van België, Gabriël van België, Emmanuel van België en Eléonore van België. 
Op 18-jarige leeftijd trekt hij naar de Koninklijke Militaire School, gevolgd door een doortocht aan het Trinity College in Oxford en een master in politieke wetenschappen aan de universiteit van Stanford in Californië. Het is intussen 1985. 
Na zijn terugkeer in België in 1985 verdiept hij zich in de politieke, economische en sociale realiteit van zijn land. Een periode van 8 jaar waarin hij
België en de Belgen leert kennen, met tal van ontmoetingen, bezoeken, conferenties en zendingen die hem inwijden in alle aspecten van de werking van zijn land. In deze periode breidt hij zijn kennis sterk uit in domeinen die hem persoonlijk interesseren zoals geschiedenis, literatuur en filosofie.
Hij onderneemt veel studiereizen en ontmoet overal ter wereld diverse personaliteiten die zich inzetten als leiders of gewone burgers.
Hij volgt van nabij het Europese integratieproces op. De Koning (toen Prins Filip) doet verschillende terreinervaringen op in het humanitaire domein.
Het overlijden van Koning Boudewijn in 1993 brengt een kentering teweeg in het leven van de drieëndertigjarige prins. Hij wordt de vermoedelijke troonopvolger na de troonsbestijging van zijn vader Koning Albert II.
Vanaf dan neemt zijn publieke rol de bovenhand. Hierbij bestrijkt hij een aantal domeinen die in het verlengde liggen van de grootste uitdagingen van zijn tijd: de internationale zendingen ten dienste van de Belgische economie en van het imago van België in het buitenland, duurzame ontwikkeling, de dialoog tussen de gemeenschappen in België, de steun aan zwakkeren in de maatschappij en de aanmoediging van talent. Filip bouwt een sterke dialoog op met politici, met wie hij onder vier ogen spreekt of samenwerkt tijdens zendingen en activiteiten. Filip neemt in 1993 het Erevoorzitterschap over van het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) over. Hij leidt de volgende twintig jaar niet minder dan 85 economische zendingen. Filip brengt Belgische en buitenlandse ondernemingen met elkaar in contact alsook Belgische ondernemingen onderling. Na zijn troonsbestijging in 2013 blijft hij erevoorzitter van het Agentschap en vraagt hij aan zijn zus Prinses Astrid hem op de economische zendingen te vertegenwoordigen.