Verhalen uit het verleden

Paus Johannes XXIII

Dit is een artikel over Paus Johannes XXIII uit het Franse tijdschrift ‘Paris Match’.  Deze Paus werd geboren als Angelo Roncalli, was de paus die het Tweede Vaticaans Concilie bijeen had geroepen en hiermee de Kerk grondig vernieuwde. Het einde van ‘zijn’ concilie maakte hij wel niet mee. Als geestelijk vader van de belangrijke kerkvergadering is zijn naam er echter wel voor altijd mee verbonden.

Als je graag in oude tijdschriften snuffelt en artikels zoals deze over Paus Johannes XXIII leest, bezoek ons op onze website, en klik op het icoontje

Vervolg …
Paus Johannes XXIII was heel graag gezien niet in het minst om zijn humor. Zo zal deze interview passage vereeuwigd worden; ‘Hoeveel mensen werken er in het Vaticaan? Ik hoop de helft.’
Johannes XXIII werd op 77-jarige leeftijd in 1958 tot paus gekozen. Eerder werd hij door zijn hoge leeftijd een tussenpaus genoemd. Maar de geschiedenis had andere plannen. Tegen de verwachtingen in, ontketende hij een omwenteling in een voorheen oerconservatieve Kerk. Het Tweede Vaticaans Concilie, gehouden tussen 1962 en 1965, moet ervoor zorgen dat de Kerk ‘weer mee met zijn tijd was’. Er werd onder meer besloten dat de liturgie niet meer in het Latijn gehouden moest worden, maar dat de volkstaal voortaan ook toegelaten was. Hij heeft als bijnaam ‘de goede paus’, omdat je in zijn doen en laten kon merken dat hij van mensen hield. Beroemd zijn zijn woorden tot de verzamelde menigte op de avond van de openingsdag van het Concilie: ga naar huis, en knuffel je kinderen namens de paus.  Zijn betrokkenheid met de wereld was bijzonder groot. betrokkenheid op de wereld. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, toen een atoomoorlog angstwekkend dichtbij was, riep Johannes XXIII op tot vrede. Hij schreef een vredesbrief, Pacem in terris, die zowel in Moskou als Washington gelezen werd, en werd mede daarom verkozen tot ‘Time Magazine Man of the Year’ 1963. Overigens ook een overeenkomst met paus Franciscus, die in 2013 ‘Person of the Year’ werd.