Kranten uit de tweede wereldoorlog

In deze rubriek bieden wij u 71 kranten aan daterend uit de periode van de tweede wereldoorlog. Op enkele uitgaves na,  is het vooral de tijdspanne die het einde van de oorlog inluidt, die aan bod komt. 

La lanterne van 19 december 1944

In deze krant lees je  …
hoe de Duitsers een offensief voorbereiden ter hoogte van Malmédy, maar dat een front van 100 gealieerde divisies hen staat op te wachten;
dat de Londenaars altijd op tijd zijn voor hun lunch;
dat Brussel de meest geliefde stad is voor de Britse soldaten die enkele dagen verlof hebben;
dat Congo een grote bijdrage heeft geleverd bij de overwinning;
dat Jules L’host redacteur van ‘Nouveau Journal’ levenslang heeft gekregen,

La lanterne van 08 mei 1945

In deze krant lees je  …
hoe Duitsland zich onvoorwaardelijk overgeeft; hoe er in Tsjechoslowakije toch nog doorgevochten wordt; de voorstelling van de belangrijkste generaals uit Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten ; hoe Eisenhower het einde van de oorlog ziet

La lanterne van 08 oktober 1945

In deze krant lees je  …
over de persvrijheid aan banden;
zal de Sovjet-Unie zich op dezelfde lijn zetten als de Amerikanen;
de toespraak van minister Spaak;
de overdracht van Rudolf Hess van England naar Duitsland;
voetbal, leider Mechelen speelt tegen Beerschot;

La lanterne van 22 juni 1946

In deze krant lees je  …
over de missie van M.Gutt in de Verenigde Staten; over MM. Van Cauwelaert, Gillon en Ganshof Van der Mersch die naar Salzbourg gaan; over het vrouwenstemrecht; over de vraag van het voortbestaan van het Koninkrijk België; over het beëindigen van de vijandelijkheden op Okinawa

La libre Belgique van 13 november 1939

In deze krant lees je  …
over de ‘verrussing’ van Polen; over het antwoord van koningin Wilhelmina en Koning Leopold III aan Duitsland; over de Engelsen die in Frankrijk aan het front werken; over de Amerikanen die Parijs uit zijn lethargie halen; over het gebruik van lichtgevende kogels; over het vernielen van de bruggen over de Rijn

La libre Belgique van 03 september 1944

over de erkentelijkheid ten aanzien van onze bevrijders, generaal Eisenhower, Generaal Montgomery en admiraal Ramsay; een verslag van de aankomst van de geallieerden in Brussel; 

La libre Belgique van 06 september 1944

In deze krant lees je  …
over België dat vrij is en de eerbewijzen aan de geallieerden; over de toespraak van M. Van de Meulebroeck; over de boodschap van generaal Eisenhower aan de bevolking van België en Luxemburg; over de eerste zitting van het schepencollege van Brussel; over de bevoorrading;

La libre Belgique van 07 september 1944

over enkele bedenkingen na de oorlog; over het Belgische geheime leger; over de financiële maatregelen en de afwijzing van het bijdrukken van bankbiljetten; de triomftoch van de geallieerden in de hoofdstad; over dat Zweden geen asiel zal verlenen aan oorlogsmisdadigers; over de kennis van het Engels van de Duitsers;

La libre Belgique van 08 september 1944

In deze krant lees je  …
over de beschaving in Europa; over Montgomery op het stadhuis van Brussel; over generaal Falkenhausen die voor het vuurpeloton kwam; over de bevrijding van Leuven, een ooggetuigeverslag; over onze productie- en transportmiddelen; over de 300.000 gevangenen in België; over het justitiepaleis in Brussel dat onthoofd werd;

La libre Belgique van 09 september 1944

over de burgerplicht die zich in elke klasse opdringt; over de Britse troepen die het Albertkanaal bereikt hebben; over de epische verdediging van de brug in Dendermonde door vrijwilligers van de bevrijding; over de balies tijdens de bezetting; over de strijd om Londen die gewonnen werd;

La libre Belgique van 10 september 1944

In deze krant lees je  …
over de eerste voorzichtige economische vooruitzichten; over de regering die opnieuw haar activiteiten opnam; over de opschorting van ‘het grote Brussel’ idee van de bezetter; over Namen dat bevrijdt werd; over de moord op M. Galopin; over de vervolging van de verraders

La libre Belgique van 13 september 1944

In deze krant lees je …
over de houding van de Katholieke universiteit van Leuven tijdens de bezetting;
de nieuwe gouverneur van Brabant;
een beschouwing over het belang van deze oorlog en de noodzaak om diepgaande hervormingen door te voeren;
dat het militair hospitaal nog 1150 Duitsers, waaronder 859 gewonden herbergt;
over de fantastische luchtaanval op de petroleumraffinaderijen van de Duitsers;
dat het front zich nu op Duitse bodem bevindt;

La libre Belgique van 14 september 1944

In deze krant lees je …
over de terugkomst van het parlement;
ter hoogte van Eupen trekken de Amerikaanse troepen Duitsland binnen;
Malmédy, Bastogne, Brugge, Lokeren en Sint-Niklaas zijn bevrijd;
over de oorlog in de lucht;
maatregelen voor de start van het schooljaar
de macht over de zee;

La libre Belgique van 16 september 1944

In deze krant lees je …
over het nationale gezond verstand; over de grenzen van het Duitse rijk dat op twee plaatsen werd doorbroken; over de verschrikkingen in de streek van Verviers; over de moord op de afgevaardigde D. Horrent; over het probleem van de bevoorrading; over een vergadering van de linkse liberalen; 

La libre Belgique van 21 september 1944

In deze krant lees je …
 over het verslag van minister Pierlot betreffende de activiteiten van de regering in ballingschap, de regering in Londen heeft het essentiële gered;
de toespraak van dhr Van Cauwelaert, en dhr Gillon;
de sociale spanning;
de Belgen in Duitsland;
minister Pierlot legt verantwoording af aan de verenigde Kamers;

La libre Belgique van 29 oktober 1944

In deze krant lees je …
over planeconomie en democratie; in Nederland hebben de geallieerden Tilburg bezet en zijn in Bergen-Bergen-op-Zoom binnengedrongen; over de boodschap van generaal Erskine die wijst op de plicht van elkeen met het zicht op de overwinning; over de financiële maatregelen; over de vluchtelingen in Nederland;

La libre Belgique van 31 oktober 1944

In deze krant lees je …
over dat iedereen zich moet inzetten om de overwinning te bekomen; over de Duitsers die zich in Nederland moeten terugtrekken tot achter de Maas; over M.Gutt die een toespraak op de radio houdt; over de dertigste verjaardag van de slag aan de IJzer; over de overlevenden van Breendonk; over M. Van de Meulebroeck en de Brusselse pers;

La libre Belgique van 01 november 1944

In deze krant lees je …
over de prestaties van de Prins Regent in de R.A.F.;
in Holland zijn Rosendaal en Oosterhout bevrijd;
M. de Laveleye over het onderwijzend personeel en de opleiding van de jeugd;
ter nagedachtenis van drie politieagenten uit Jette;
problemen met de gasbevoorading in Brussel;

La libre Belgique van 01 mei 1945

In deze krant lees je …
over de strijd om Antwerpen; over schutters tegen robots; over Hitler die zondag overleden zou zijn; Duitse ontreddering in Italië; de ontmoeting van de Amerikaanse en Russische troepen aan het front; over de oneervolle dood van Mussolini; over het kamp Buchenwald; over de verkiezingen in Frankrijk

La libre Belgique van 07 mei 1945

In deze krant lees je …
over Duitsland dat helemaal ineenstort; over Europa dat virtueel bevrijd is; dat Noorwegen nog bezet is; over Doenitz die zich onvoorwaardelijk zou overgegeven hebben; de oprichting van de sociaal christelijke partij; de Belgische weerstand wordt geëerd; M. Eyskens geeft uitleg over het systeem van de nieuwe belasting economie

La libre Belgique van 08 mei 1945

In deze krant lees je …
over Duitsland die zich heeft overgegeven;
de voorstelling van de helden van de oorlog;
hoe de overwinning in Brussel en Antwerpen gevierd zal worden;
er is terug vrede in Europa;
de etappes om tot de vrede te komen;
het vraagstuk van de koning;
eer aan onze gevangenen;
over Churchill die de overwinning aankondigde;

La libre Belgique van 09 mei 1945

In deze krant lees je …
over de Belgische koning en de prinsen en prinsessen die bevrijdt zijn; V-dag de aankondiging van de overwinning; over de kabinentsraad; Degrelle is gearresteerd in San-Sébastian in Spanje; over tien miljoen Duitse gevangenen

La libre Belgique van 12 mei 1945

In deze krant lees je …
over de economische gevolgen van de oorlog voor Europa; Echte vrede bekomt men pas als men respect heeft voor alle volkeren; over de prins regent in afwachting van de terugkomst van de koning; Henlein pleegt zelfmoord; Goering is gevangene van de Amerikanen; de betoging van het onafhankelijksheidfront in Brussel;

La libre Belgique van 17 juni 1945

In deze krant lees je …
over een verfoeilijke chantage: de regering neemt ontslag; terugkeer naar de grondwet; uw Koning zelf oorlogsgevangene weigerde obstinaat om mee te werken met de vijand; na drie maand communistisch beheer op het ministerie van bevoorrading; de invasie van Borneo; de oorlog tegen Japan;

La libre Belgique van 18 juni 1945

In deze krant lees je …
over de politieke onrust in België, de krachtmeting tussen de partijen; het ontslag van de regering; M.Herinckx verklaart de trouw van Brabant aan de koning; de verantwoordelijkheid van de liberalen; de waarheid over de fameuze telegram; wat er intussen in Spanje gebeurt;

La libre Belgique van 08 oktober 1945

In deze krant lees je …
over de terugkomst van minister Spaak;
opnieuw een stunt van de regering;
Japan heeft een nieuwe premier;
M. Van Acker spreekt dreigende taal;
in de Vlaamse schouwburg een voorstelling van eerbetoon aan de koning;
M.Byrnes bekritiseert de methodes die door de Russen gebruikt worden  in Londen;

La libre Belgique van 13 november 1945

In deze krant lees je …
over burgerzin in tijden van oorlog;
heeft de koning zijn dossiers aan de heer Van Acker overhandigd;
het senaatsdebat over de koningskwestie eindigt maandagavond;
het stemrecht voor vrouwen;
vier nonnen die ontsnapten aan de atoombom

La libre Belgique van 16 november 1945

In deze krant lees je …
over de onstuimige verwelkoming van Churchill in Brussel; de receptie in de koninklijke academie; rechts in de opositie gedrongen; de verklaringen van M. Bevin hebben de kloof tussen de joodse wereld en de Britse regering nog verbreed;

La nation Belge van 06 september 1944

In deze krant lees je …
over het uitbundige enthousiasme waarmee het Belgische volk de soldaten en de geallieerden verwelkomen; de Brusselse burgemeester neemt terug bezit van het stadhuis; de militaire operaties aan alle fronten in Europa;

La nation Belge van 07 september 1944

In deze krant lees je …
over de toespraak van M.Gutt; over de tweede dag na de bevrijding in Brussel; een overzicht van alle gevechten in Europa; over de nationale eenheid; over valse feiten en dat we er voorzichtig mee moeten zijn; de jacht op de collaborateurs; 

La nation Belge van 08 september 1944

In deze krant lees je …
over de slag om Parijs; de Belgische radio is terug in de ether; over hoe MM. Pierlot en Spaak naar England uitweken vier jaar geleden; in Duitseland gromt de revolutie; de rantsoenering van brood al binnenkort aangepast worden naar 400 gram; over zij die gevlucht zijn:

La nation Belge van 09 september 1944

In deze krant lees je …
over Bernard Montgomery; over de financiële besluiten; zonder nieuws van de koning; een verklaring van M. Pierlot en van Generaal Eisenhower aan het Belgische volk; Bulgarije verklaart de oorlog aan Duitsland; over de slachtoffers van de bevrijding; geen klassemobilisatie;

La nation Belge van 10 september 1944

In deze krant lees je …
over een mededeling van de chef van de Belgische missie voor burgerlijke zaken aan de pers; de opkuis van Waals-Brabant gaat verder; Antwerpen is bevrijd; over de vrienden van de vijand; over de inzichten aangaande burgerplicht;

La nation Belge van 12 september 1944

In deze krant lees je …
over ervaringen voor het executiepeloton, een interview met een militaire geestelijke;
het geheime leger tijdens de oorlog;
over een dankmisviering op de Grote Markt van Brussel voor het einde van de oorlog;
hoe de bevrijding van Luik verliep;
over de mislukte aanslag op Hitler;
over de gevangenneming van de ‘verraders van het V.N.V. en van Rex in Henri-Chapelle;

La nation Belge van 13 september 1944

In deze krant lees je …
over dag- en nachtvluchten; de kwestie van het delegeren van macht; de geallieerden dringen door in het Duitse rijk; over de Russen die Roemenië bezetten; over de Belgische brigade ten dienste van het vaderland; M. van Zeeland komt aan in Brussel; over Roosevelt en Churchill houden een conferentie in Québec;

La nation Belge van 14 september 1944

In deze krant lees je …
over de mening dat Duitseland hard moet aangepakt worden; over onze bevoorrading; de geallieerden beheersen een front van 100 kilometer; over het oostelijk front; Bergen herbeleeft zijn vrijheid; over de verschrikkingen die de Duitsers aanrichtten in Luxemburg; de spoorwegen werken weer;

La nation Belge van 17 september 1944

In deze krant lees je …
over Kortrijk als martelaarsstad;
de Siegfriedlijn werd doorbroken;
de straffen voor verraders;
het tekort aan papier;
de bevrijding van Ronse;
de kabinetsvergadering;

La nation Belge van 21 september 1944

In deze krant lees je …
over de terugkomst van het parlement op woensdag.
het eerbetoon aan de bevrijders van het vaderland;
de snelle vorderingen van de Britten in Holland;
de Amerikanen naderen Keulen;
In Hasselt werden er folterkelders in de Hechtelse ruïnes ontdekt;

La nation Belge van 22 september 1944

In deze krant lees je …
over prins Karel regent van België, hij zal donderdag de eed afleggen; het gevecht voor de bruggen over de Rijn is al even gewelddadig als de gevechten in Caen; over de terugkomst van prins Bernard in Nederland en zijn plechtige verwelkoming; over de opkuis in Brussel;

La nation Belge van 29 december 1944

In deze krant lees je …
over Léon Degrelle werd ter dood veroordeeld, een uitspraak van de oorlogsraad van Brussel; het tegenoffencief van de Duitsers werd afgewend; de vijand steekt het oorlogsmaterieel in brand en trekt zich terug achter de Sieffriedlijn; in Griekenland ontsnapt Churchill aan een aanslag; M. Lloyd George trekt zich terug uit de politiek;

La nation Belge van 31 december 1944

In deze krant lees je …
over de vijand die op punt staat om omsingeld te worden in de Ardennen ten westen van de weg Manhay-Bastogne;
dat het land zich moet herpakken;
30.000 ton bommen werden er in tien dagen op de vijand gegooid;
in Boedapest laten de Duitsers alle bruggen over de Donau ontploffen;
over Von Rundstedt op de vooravond van de omsingeling;

La nation Belge van 06 mei 1945

In deze krant lees je …
over de Duitse legers die zich overgegeven hebben in Nederland, Denemarken in in het N-O van het Duitse rijk; over de Amerikanen die Linz en Pilsen zijn binnengekomen; over een miljoen gevangenen; over de laatste dagen van de oorlog;

La nation Belge van 05 september 1945

In deze krant lees je …
over de Amerikanen in het rijk van de ondergaande zon en of het Oosten en het Westen elkaar zullen begrijpen; over de eerste verjaardag van de bevrijding vanhet België; over de scholen die op 24 september terug zullen opengaan; over de dochter van de ambassadeur die zich uit het raam gooide;

La nation Belge van 17 november 1945

In deze krant lees je …
over Churchill die Brussel grootse dagen schonk en die zelf ook beleefde;
over de financiële situatie van het land;
over het geheim van de productie van de atoombom;
was de blonde Uschi, de dochter van Hitler en Eva Braun;
over Generaal De Gaulle die zijn mandaat van regeringsleider afwijst;

Le soir van 07 januari 1943

In deze krant lees je …
over de verschillende militaire operaties die aan gang zijn; over werkelijke kracht; over een toegelaten opinie over het Amerikaanse witboek; over de Franse regering die weldra terug in Parijs zal zijn; over het verhaal van de gevangenen ; over de prijs van kolen; 

Le soir van 14 maart 1944

In deze krant lees je …
over Dr Petiot die 27 Parijzenaars zou laten verdwijnen hebben; over het Nederlands dat in gevaar zou zijn; over de gevechten in het oosten die blijven doorgaan met dezelfde hevigheid; over vreemde voorvallen rond drugs; over de onderhandelingen tussen Spanje en de geallieerden;

Le soir van 16 maart 1944

In deze krant lees je …
over de Belgische koterijen; over het Finse parlement die de voorwaarden voor wapenstilstand van de Moskou verwerpen; over de Russen die het noorden van de Dubno aanvallen; over het tijdperk van de opvoeders, getuigenissen over het Frankrijk van vandaag; over Frankrijk dat opnieuw kan ademen;

Le soir van 24 maart 1944

In deze krant lees je …
over de grote economische problemen die mogen verwacht worden zoals de zelfvoorziening op gebeid van landbouw; over de Duitse troepen die nog altijd weerstand bieden op de Monte Cassino; over de bombardementen op La Louvière; over de 17 punten van M. Hull;

Le soir van 06 september 1944

In deze krant lees je …
over Brussel die op een enthousiaste manier de Belgische en geallieerde troepen verwelkomen; over het feit dat de bevolking vrij is; over het Hitleriaanse banditisme; over de aankomst van de Belgische brigade; over M. Van de Meulebroeck die stelt dat we niet mogen vergeten de verraders zonder genade te straffen;

Le soir van 20 februari 1945

In deze krant lees je …
over twee pantserlegers zijn klaar om de verdediging van Berlijn aan te vallen; over de Amerikanen die op het Japanse eiland Iwojima ontschepen; over de Canadezen en Schotten die in Goch slag leveren; 

Le soir van 07 mei 1945

In deze krant lees je …
over de overgave van Duitsland op maandag om 2 uur 41; over Admiraal Donitz die de Duitse troepen beval zich over te geven; over de strijd die in Tsjechoslowakije verdergezet wordt; over de tenoren van het einde van de oorlog;

Le soir van 17 augustus 1945

In deze krant lees je …
over de overgave van Japan en de ondertekening van de acte van overgave aan boord van de Admiraal; over Hiro-Hito die zich schikt; de vreugde in de hoofdsteden; over Pétain de wegens hoogverraad ter dood veroordeeld wordt;

Le soir van 07 mei 1945

In deze krant lees je …
over de betoging van het onafhankelijkheidsfront;
wanneer vallen de ketens van Europa af;
de inkomst van de Brigade Piron te Brussel;
14 nieuwe ministers van staat;
de gevangenen bedanken in het Zuidstation de bevrijders;
een beeldverslag van de bevrijding van Brussel;

Le quotidien van 26 maart 1945

In deze krant lees je …
over de vredesideologie; over de laatste stuiptrekkingen van de oorlog; over de eerste Belgische oorlogsgevangenen die terugkomen; de oorlog van de kust tot de Ardennen; over hoe het land terug moet opgebouwd worden;

Le quotidien van 28 maart 1945

In deze krant lees je …
over het Duitse rijk dat instort; over heel wat tanks die de Rijn oversteken; over wat de Engelsen te eten krijgen; over de onrust of er nog kolen zullen kunnen verkregen worden; over de tweede wereldoorlog in Kongo; over het oorlogsmaterieel na de oorlog;

Le quotidien van 07 mei 1945

In deze krant lees je …
over het verhaal van het nazi monster dat verslagen werd en glorie aan alle vrijheidsstrijders; over de tenoren van de overwinning; over de wereld die veranderd is; over vijf jaar bezetting;

Le quotidien van 09 mei 1945

In deze krant lees je …
over de Belgische bevolking die de vrijlating van hun koning vernemen; over Winston Churchill die officieel de vrede inhuldigd; over prins Karel; over het leven in België na de oorlog; over een wonderlijke betoging voor het Koninklijk paleis;

Le quotidien van 03 september 1945

In deze krant lees je …
over Japan die zijn overgave tekent; over de toespraak van president Truman; over hoe de geallieerden Brussel hebben bevrijd met de hulp van de weerstand; over het achtiende circuit van Dinant dat gewonnen werd door Edouard Peeters; over de ambtenaren die opgeofferd werden;

Le nouveau journal van 30 juni 1943

In deze krant lees je …
over Spanje en de Anlo-Amerikanen; zullen er nog groenten zijn; over hoe de katherdraal van Keulen beschadigd werd door de Anglo-Amerikaanse bombardementen; over de avatars van de anglofilie; over politieke en militaire gebeurtenissen; 

Le nouveau journal van 15 september 1943

In deze krant lees je …
over Rome die zonder monarch zit an de terugkomst van de Duce; over de onvermijdelijke collaboratie van de politie en van justitie; Salerno is het Duinkerke van Italië; over hoe Mussolini kon bevrijd worden; over een onzinnige oorlog; over de evacuatie van Briansk;

Le nouveau journal van 02 september 1944

In deze krant lees je …
over de houding van Bulgarije; over de langeafstandskustbatterijen die constant Zuid-Engeland bestoken; over de gevechten die stilaan dichterbij België komen; over Amiens en Verdun die door de geallieerden bevrijd werden; over de zin van de oorlog volgens Berlijn

Le courrier de l’Escaut van 25 december 1940

In deze krant lees je …
over de Duitse en Italiaanse communiqués; over wat er in de wereld gebeurt; over de reorganisatie van de ‘consiel d’Etat’ in Frankrijk; over de abdij van Saint-Martin;

Le courrier de l’Escaut van 16 mei 1945

In deze krant lees je …
over de getroffen parochies; over de waarheid over de overgave van België in 1940; over de militaire operaties; over de prins regent die teruggekomen is; over Molotov die teruggekeerd is naar Moskou; 

Front van 04 september 1944

In deze krant lees je …
over het bevrijde België juichte de geallieerde legers toe; over de oorlog die verdergaat; over het onafhankelijkheidsfront; over Charles de Gaulle; over de angsten van M. Delfosse;

Front van 23 september 1945

In deze krant lees je …
over de moordenaar Degrelle die zich moet verantwoorden voor een verzoening; het eerste congres van de gewestelijke afdeling van het onafhankelijkheidsfront; over devrienden van de Gestapo draaien films over de weerstand; over 200.000 verdachten die in Nederland berecht moeten worden;

Eendracht / l’Union van juni ??

In deze krant lees je …
over Leopold III, een bladzijde geschiedenis; over de zuivering, de dagorde van de NROS; over het feest van de infanterie; over de oorlogsinvaliden; over Congo; over het ambtenarenkorps; over ‘wij willen Belgen blijven’;

La cité nouvelle van 23 juni 1945

In deze krant lees je …
over de vraag of Leopold III af zal zien om op de troon te blijven; over de echtgenote van Léon Degrelle die in Brussel opgepakt is; over racisme in de financiële administratie; over het feit dat reizen de jeugd vormt; over neiuwe treinen om op vakantie te gaan;

La métropole van 08 mei 1945

In deze krant lees je …
over de uiteindelijke vrede in Europa; over België geplaatst voor de toekomst; over de terugkomst van koning Leopold III; over de verdeling van de oorlogsschade; over hoe de geallieerden gaan regeren over Duitsland; over de politiek en de partijen;

Le pays réel van 20 mei 1941
Duitsgezinde krant

In deze krant lees je …
over Wery die in Abbeville vermoord werd; over de nieuwe koning van Croatië; over de herinnering van het bloedbad van Abbeville; over 460 mijnwerkers die werk zouden kunnen hebben; over Léon Degrelle die in Namen een toespraak geeft over de rol van België in het toekomstige Europa;

Daily Express van 09 mei 1945

In deze krant lees je …
over het einde van de oorlog en dat het de fijnste dag was; over duizenden die in Whitehall juichten; over de koning die samen met de bevolking zich verblijde; over de laatste overgave die slechts 5 minuten duurde; over Churchill die de koning op het balkon vervoegt;

Paris-soir van 22 januari 1944

In deze krant lees je …
over een Duitse uitgave van Paris-soir over de slag om Anzio in het kader van een film in 1972