verhalen uit het verleden

Het shopping center

Als je graag in oude tijdschriften snuffelt, en artikels zoals deze over winkelcentra leest, bezoek ons op onze website, en klik op het icoontje.

shopping center
winkelen shopping
shopping center

Vervolg …
Koopcentra zijn een fenomeen dat in de zeventiger jaren uit de Verenigde Staten kwam overwaaien. Daar was het reeds in de jaren vijftig een belangrijk maatschappelijk fenomeen. Later zou blijken dat het op termijn niet altijd een onverdeeld succesverhaal zou zijn. Het artikel hieronder is afkomstig uit de gouden-shopping-center-jaren. Het gaat over de opening van een nieuw koopcentrum en er is veel aandacht aan de kwaliteit van de aankleding en het aspect niet commerciële mens.
In onze contreien hebben ze nooit een dergelijke impact gehad, maar zij zijn ook nooit echt verdwenen uit ons commercieel beeld. Integendeel zelfs het lijkt erop dat de grote Malles opnieuw aan een opmars bezig zijn, en dat er terug aandacht besteed wordt aan de gezelligheid van het winkelen.