maatschappij uit het verleden

Seksisme

Deze seksistische stukjes (commerciële) journalistiek komen uit verschillende tijdschriften die we hier niet bij naam zullen noemen. Het is wel belangrijk dat je beseft dat deze passages van voor 1970 dateren. Het vergoelijkt niet de inhoud maar het plaatst haar wel in een juist tijdskader..

Als je graag in oude tijdschriften snuffelt, en artikels zoals deze over seksisme leest, bezoek ons op onze website, en klik op het icoontje

homepage vintage tijdschriften seksisme
seksisme
sekesism
seksisme

Vervolg …
Deze seksistische stukjes (commerciële) journalistiek komen uit verschillende tijdschriften die we hier niet bij naam zullen noemen. Het is wel belangrijk dat je beseft dat deze passages van voor 1970 dateren. Het vergoelijkt niet de inhoud maar het plaatst haar wel in een juist tijdskader..
Voorbeelden van seksisme in de media: Een geseksualiseerde afbeelding van vrouwen in de media. Een tv-show met enkel mannen. Mediaberichten over waar de context discriminerend is voor de vrouw. Het is belangrijk dat de strijd aangegaan wordt met alle vormen van seksisme en het fenomeen ook helder en bevattelijk in beeld brengen. De voorbeelden op deze pagina zijn zodanig grotesk (al zijn ze reëel) dat het niet moeilijk is ze te duiden. De vraag om helderheid zit hem eerder in de schemerzone van het fenomeen seksisme. We hebben het dan over de vraag hoe seksisme zich in onze maatschappij manifesteert? Hoe wordt het bestraft? Seksisme: vooroordelen, stereotypen en discriminerende praktijken. Het bestaat in tal van soorten; alledaags, discriminerend, denigrerend, als ongewenst seksueel gedrag komt het nog steeds op grote schaal voor, ook op de werkvloer. financieel, verbaal of zelfs gewelddadig. Tijd om de verschillende vormen van seksisme te herkennen en voor iedereen bevattelijk te maken. Het is het discrimineren op grond van geslacht, meestal gericht tegen vrouwen en aldus ook een voedingsbodem voor seksueel geweld.
Bezoek onze website en maak kennis met ons product. Je zal merken dat als je toetreedt tot de wereld van weleer het probleem van vrouwendiscriminatie zich niet beperkte tot ongepaste complimentjes maar een maatschappelijk fenomeen van ongelijkheid was dat algemeen aanvaard werd.