Beleid uit het verleden

Economie, recessie en inflatie

In dit artikel uit het tijdschirft ‘Panorama’ uit 1976 doet Stefan Vuzdugan de penibele economische situatie in België uit de doeken en rijkt meteen enkele oplossingen aan. Is de economische toestand in de jaren zeventig te vergelijken met die van nu? Waarschijnlijk niet maar het geeft wel een inkijk in de manier van denken van toen, en misschien biedt het inzichten die verrijkend kunnen zijn voor ons huidig beleid.

Als je graag in oude tijdschriften snuffelt, en artikels over het economisch beleid van vroeger leest, bezoek ons op onze website, en klik hieronder op het icoon.

panorama geld en inflatie

Vervolg …