wetenschap uit het verleden

AIDS epidemie

Dit is een artikel over de AIDS epidemie uit het Vlaamse tijdschrift ‘Kwik’. Let wel dit is geen uitgediept wetenschappelijk artikel, maar eerder een oppervlakkige beschrijving, in ‘reality-stijl’ van wat je gedrag diende/dient te zijn bij het hebben van intieme seks. Het leest vlot en is soms heel grappig zeker wanneer er in dialoogstijl een vrij-scene naar voren brengt.

Als je graag in oude tijdschriften snuffelt en artikels zoals dit artikel over veilig vrijen bij AIDS leest, bezoek ons op onze website, en klik op het icoontje

AIDS epidemie
AIDS epidemie
AIDS epidemie

Vervolg   
Hiv is het virus dat aids veroorzaakt. Wanneer je lichaam zich door hiv niet langer kan beschermen tegen virussen en bacteriën is er sprake van AIDS. Door de verspreiding ervan over de hele wereld spreekt men over een AIDS epidemie. Het grote verschil met het Covid 19 virus is dat het AIDS virus zich veel trager ontwikkelt en dus veel later waargenomen kan worden. Aldus is een AIDS epidemie gevaarlijker dan een Covid 19 epidemie. De wijze van verspreiden – via seksueel contact – is bij een AIDS epidemie dan weer ‘nadelig’ voor het virus zelf.
Om een AIDS epidemie in te dijken werd er in de jaren tachtig heel veel aandacht besteed aan de manier waarop mensen seksueel met elkaar omgingen. Het was toen niet zo dat de politie bij jou aan bed kon komen om na te gaan of je wel volgens de regels seksueel contact had om zo een AIDS epidemie zoveel als mogelijk te vermijden, maar er werd eerder gekozen voor visuele promoties en raadgevende artikels in de geschreven pers. Het artikel hieronder is er één van.  Door het feit dat het een artikel uit ‘Kwik’ is, is het natuurlijk wel niet gespeend van de nodige erotiek en seksualiteit vermits het gaat over de geslachtsdaad an sich.  Een beetje sensualiteit in een dergelijk artikel komt de leesbaarheid ten goede. Je kan je meteen een idee vormen van hoe sfeer was in die tijd wanneer er over seksualiteit gesproken werd.
De ziekte kreeg een naam al voordat de verwekker gevonden was: acquired immuno-deficiency syndrome (verworven immuundeficiëntiesyndroom), afgekort aids. Wat zijn de gevolgen van een hiv-infectie. Het hiv-virus valt het afweersysteem aan dat het lichaam verdedigt tegen bacteriën en virussen. In de jaren tachtig waren condooms het ordewoord. De preventie tegen aids evolueert. Naast condooms en screening is de behandeling uitgegroeid tot een volledig preventief instrument, en is de ziekte minder gevaarlijk, maar maakt ze dat nu juist niet gevaarlijker. De symptomen van acute hiv lijken op griep. Door hiv verminderen de witte bloedcellen in aantal, waardoor je vatbaarder bent voor infecties. Aids is de laatste fase van een hiv-infectie, waarbij het lichaam heel erg verzwakt.
Lees hieronder hoe je je seksuele gedragingen moet aanpassen.