Verhalen uit het verleden

Zeven dagen, negen dokters - een avontuur in het militair hospitaal

Een artikel over een milicien (weet je nog wat een milicien is?) die op een morgen, thuis, met ernstige rugklachten ontwaakt. Hij kan zich niet naar het werk, lees de kazerne, begeven en tracht de voorgeschreven procedure te volgen. Niets aan de hand zal u zeggen.
Maar zoals elke goede horrorfilm begint dit verhaal  eveneens met een gewoon fait divers.

Lees dit horrorverhaal – een weekje in het militair hospitaal

Als je graag in oude tijdschriften snuffelt, en waar gebeurde verhalen leest, bezoek ons op onze website, en klik op het icoontje.

nieuwsbrief De Post militair hospitaal
nieuwsbrief de post
nieuwsbrief schandaal
nieuwsbrief militair hospitaal

Vervolg …
een avontuur in het militair hospitaal.