Verhalen uit het verleden

Leopoldsburg - Het kamp van Beverlo

Dit is een artikel over Leopoldsburg en meer bepaald over het Kamp van Beverlo in Limburg, uit het Vlaamse tijdschrift ‘Zondagsvriend’. 
In dit artikel krijg je een historisch relaas ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Kamp van Beverlo. Alleen … de tweede wereldoorlog was nog niet geweest toen de auteur dit artikel schreef!

Als je graag in oude tijdschriften snuffelt, en artikels zoals dit over het Kamp van Beverlo leest, bezoek ons op onze website, en klik op het icoontje

Leopoldsburg Kamp van Beverlo
Leopoldsburg Kamp van Beverloo

Vervolg …
Het Kamp van Beverlo is een uitgestrekt militair oefenterrein dat zich bevindt ten oosten van Leopoldsburg. Het terrein beslaat ongeveer 55 km2 en is daarmee het grootste militair domein van Vlaanderen. Het noordelijke deel wordt gebruikt als schietveld, het zuidelijke deel als oefenterrein. Het Museum van het Kamp van Beverlo werd opgericht in 1972 en is sinds 1982 gehuisvest in het voormalig militair hospitaal uit 1850. Een merkwaardig gebouw dat vroeger de langste gang van België bezat (850 m). In de verschillende voormalige ziekenboegen wordt de hele geschiedenis van het militaire kamp Beverlo en zijn gemeente Leopoldsburg uit de doeken gedaan. Het Kamp Beverlo is de belangrijkste mijlpaal in de geschiedenis van het Belgische leger. Hier werd aanvankelijk de kern van het leger gevormd en het is dus quasi even oud als het leger zelf. Leopold I koos zelf de ligging in een toen nog zeer verlaten streek. Centraal in dit landschap staat het militair domein Kamp van Beverlo. Aangezien het leger uitgestrekte open oefenterreinen nodig heeft, bleef het oorspronkelijk heidelandschap en geomorfologisch gezien, vrijwel intact Kempens plateau met bovenstrooms beekdal, behouden.Deze intacte landschappelijke positionering is in, zowel het Vlaamse als Nederlandse landschap, steeds zeldzamer geworden.  Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog groeide het militaire Kamp van Beverlo, gelegen te Leopoldsburg, uit tot het grootste en meest moderne van Europa. Duizenden soldaten en paarden konden er worden ondergebracht; oefenpraktijken konden worden georganiseerd op ruime oefenvelden met ultramoderne schietstanden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *