wetenschap uit het verleden

Klimaaatopwarming en zonne-ernergie

Dit is een artikel over alternatieve energie uit het Vlaamse tijdschrift ‘Natuur en Techniek’.  Het is een boeiende leeservaring en je hoeft geen klimaatactivist te zijn om van deze toekomstanticipering te genieten. Het artikel is technisch zeer toegankelijk voor een breed publiek.

Als je graag in oude tijdschriften snuffelt en meer leest over alternatieve energie en milieuzorg, bezoek ons op onze website, en klik op het icoontje

alternatieve energie klimaatopwarming
klimaatopwarming
alternatieve energie en zonne-energie
alternatieve energie duurzaam
alternatieve energie klimaatverandering
alternatieve energie
alternatieve energie en opwarming

Vervolg …
Een van de meest voor de hand liggende signalen van klimaatopwarming is de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde in de afgelopen decennia. De temperatuur op aarde steeg de afgelopen eeuw met gemiddeld 1 °C. Het lijkt zo onschuldig, een graadje meer of minder.  De mens heeft een steeds grotere invloed op het klimaat en de temperatuur op aarde door het gebruik van fossiele brandstoffen, grootschalige houtkap en veeteelt.
De bronnen van alternatieve energie zijn bijzonder uitgebreid gaande van windenergie, via getijdenenergie, bodemenergie tot zonne-energie. De klimaatopwarming is een feit door de uitstoot van broeikasgassen. Alternatieve energie is de oplossing voor duurzaamheid, het tegengaan van klimaatopwarming, lees de opwarming van de aarde, de uitputting van fossiele brandstoffen, het behoudt van ons leefmilieu.
Er zijn heel wat wetenschappelijke studies over klimaatopwarming uitgebracht die bewijzen dat het een feit is dat de gemiddelde temperatuur op aarde alsmaar stijgt en daarmee ook de zeespiegel wat voor de generatie van onze kleinkinderen een werkelijk probleem is. Lees erover …
de gevolgen van de klimaatopwarming.
oorzaken van de klimaatverandering.
Klimaatopwarming bedreigt ook oogsten ook de wijnoogsten in Europa.
De verschillende klimaattoppen hebben als doelstelling de uitstoot van CO2 heel sterk te verminderen zodat de opwarming van de aarde een halt toegeroepen wordt.
Overschakelen naar duurzaamheid is essentieel. Een duurzame economie houdt rekening met maatschappelijke en milieuaspecten om zo te beantwoorden aan de behoeften van vandaag, zonder toekomstige generaties te beletten aan hun eigen behoeften te voldoen. Iedereen, consumenten, ondernemingen of openbare instellingen kan hiertoe bijdragen!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert