economie uit het verleden

De ene zijn kwaal de andere zijn kapitaal : de farmaceutsiche industrie

Dit is een artikel uit het Vlaamse tijdschrift ‘Zie magazine’ uit 1970 dat handelt over de farmaceutische industrie die misschien toen al niet zo altruïstisch bleek als men zou kunnen denken.  Het is een zeer toegankelijk betoog om na te denken over het gebruik van geneesmiddelen en niet zomaar geloven wat de medische sector jou voorhoudt.

Als je graag in oude tijdschriften snuffelt en leest over maatschappelijke thema’s zoals deze over de invloed van de farmaceutische industrie, bezoek ons dan op onze website, en klik op het icoontje.

farmaceutische industrie
farma sector
economische belangen van de farmaceutische industrie
farmaceutische bedrijven en winst

Vervolg.
De farmaceutische industrie ziet haar omzet sinds begin jaren zestig exponentieel stijgen. De winst op de medicijnen smaakt naar meer, en werkt misschien verslavend. Zodoende gaan economische dynamieken een grotere rol spelen. Maar staat deze tendens niet haaks op de voornaamste inzet van de bedrijven die geneesmiddelen produceren;
de mens gezonder maken.
In deze vreemde tijden van ‘bijna handelsoorlogen’ om noodzakelijke geneesmiddelen blijkt de enige werkelijke parameter, GELD te zijn. In 1970 was dit reeds het geval zo blijkt uit deze passage over ‘de plaag van de farmaceutische industrie’. 
“(..) Een recent in Frankrijk doorgevoerd onderzoek wees nochtans met onomstootbare evidentie uit: 40 procent van de zogeheten geneesmiddelen, die wij zo gretig en vaak zelfs met ontstellende willekeur tot ons nemen, bezit in feite niet de geringste genezende kracht. De industrie zuigt zich rijk aan onze goedgelovigheid, onze pijn, onze ellende. (..)
(..) Het verbruik van farmaceutica nam in Frankrijk met 16 procent toe in de periode tussen 1950 en 1966. in de loop der eerstkomende vijf jaar zal het minimaal met nog 80 procent dienen te stijgen. Aldus werd onlangs bekend gemaakt door de Kommissie “Pharmacie”. Waar schuilt de noodzaak voor een minimale tachtig-procent-stijging? In de bekommernis om de Franse volksgezondheid? Ligt het inde bedoeling, de Fransen gezonder te maken?”
History repeats itself   ook in de farmaceutische industrie!