Verhalen uit het verleden

Kinderverwaarlozing | Een verhaal over kindermishandeling

Dit artikel is een verhaal over kindermishandeling en verwaarlozing uit het tijdschrift ‘De Post’ van 1970. Het gaat over een moeder die kinderen uit de buurt wil helpen en ze onder haar hoede neemt. Maar de wettelijke voorschriften steken er een stokje voor; meer bepaald inzake brandveiligheid. Een sociaal bewogen artikel dat je in de ban houdt.

Als je graag in oude tijdschriften snuffelt en verhalen zoals deze over kindermishandeling  leest, bezoek ons op onze website, en klik op het icoontje.

een verhaal over kindermishandeling
verwaarlozing van kinderen

Vervolg.
Het artikel behandelt een maatschappelijk thema over de toestand van kinderen die geen onderkomen hebben. Het is een vorm van huiselijk geweld. Het is anno 2021 moeilijk voor te stellen dat een dergelijke situatie aanvaard wordt. Nochtans …
Het is niet makkelijk om in te schatten of een kind slachtoffer is van kindermishandeling. We spreken over verwaarlozing wanneer ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken niet voldoen aan de basisbehoeften voor hun kinderen. Dit zorgt of kan zorgen voor effecten (op korte of lange termijn) zoals nachtmerries, angsten, depressie, schade aan je gezondheid,… Deze gevolgen kunnen net zo groot zijn als bij mishandeling. Verwaarlozing kan zich op fysiek of emotioneel vlak zijn. Een combinatie van beiden is ook mogelijk. Het is vaak niet een verhaal van kindermishandeling maar een verhaal van ontwrichting van mensen en micro structuren. De stap zetten om een bezorgdheid te melden is vaak groot. Toch is het van essentieel belang voor het kind om zo snel mogelijk hulp te krijgen. Een volwassene die een kind of jongere (jonger dan 18 jaar) pijn doet of verwaarloost, doet aan kindermishandeling. Er bestaan verschillende vormen: lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, emotionele verwaarlozing en seksueel misbruik. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) is een centrum waar iedereen die ongerust is over een kind of een gezin terecht kan. Om kindermishandeling over kinderverwaarlozing aan te geven kan u contact opnemen met de hulplijn via het nummer 1712.