de samenleving uit het verleden

Kan je homoseksualiteit genezen?

Dit is een artikel uit het Franse tijdschrift ‘Lectures pour tous’ van 1970 dat handelt over: kan je homoseksualiteit genezen’. Het was een wetenschappelijk blad voor een breed publiek. Dit artikel wijst op het feit dat de aanvaarding van seksuele differentiatie nog niet bereikt was. Echter in dat jaar zat men nog in de nadagen van 1969 en de verdraagzaamheid ten aanzien van andere seksuele geaardheden zou vrij snel tot de brede bevolking doorsijpelen.

Als je graag in oude tijdschriften snuffelt en dergelijke artikels zoals over ‘homoseksualiteit genezen’  leest, bezoek ons op onze website, en klik op het icoontje.

homoseksualiteit
homoseksualiteit
lesbische geaardheid
holebi lesbienne homofiel
homoseksualiteit

Vervolg …
In het artikel wordt erop gewezen dat mensen die homoseksueel zijn, onder deze seksuele geaardheid lijden en aldus moet verzorgd worden. Het is niet onmogelijk om homoseksualiteit te genezen maar het is een langdurig proces van psychoanalyse. Er wordt uitgegaan van het feit dat homoseksualiteit zijn oorsprong kent in psychisch trauma opgelopen in de kindertijd. Anderen daarentegen, zoals professor Hans Giese, opperen een zeer beperkt aantal holebi’s kunnen afgeholpen worden van hun seksuele geaardheid.
Een stroming in de psychoanalyse stelt dat de oorzaak van homoseksualiteit ligt in het feit dat de betrokkene een zeer viriele moeder had. Tijdens de peuterleeftijd identificeert de peuter zich op een verkeerdelijke manier zodat zijn latere seksuele beleving op dat ogenblik bepaald is.
Er wordt wel duidelijk gesteld dat homoseksualiteit niet besmettelijk is!
Je kan in dit artikel niet spreken over homohaat of homofobie maar de perceptie van homofilie is op zijn minst ontluisterend door zijn psycho-medische duiding. Opmerkelijk is ook dat er over het lesbische of bi-aspect van homoseksualiteit amper gesproken wordt.